Welkom bij The Lodges!
We zijn blij dat je ervoor hebt gekozen om bij ons te verblijven.
Hier zijn de algemene voorwaarden van The Lodges versie mei 2023 die van toepassing zijn op je verblijf bij Foss Lodge en/of Summ Lodge:

Artikel 1 Definities

The Lodges: luxe vakantiehuizen op de Veluwe, gelegen op het Groenelaantje 25, 8072 DC in Nunspeet.

Recreant: degene die met The Lodges een overeenkomst aangaat betreffende het vakantieverblijf.

Mederecreant: andere op de overeenkomst aangegeven personen.

Overeengekomen prijs: de vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van The Lodges.

Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

Artikel 2 Inhoud van de overeenkomst

The Lodges stelt je een vakantiewoning ter beschikking voor de verhuur, dus niet voor permanent verblijft, voor de overeengekomen periode en voor de overeengekomen prijs.

 

Artikel 3 Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst tussen The Lodges en jou als recreant komt tot stand op het moment dat The Lodges een reserverings- of boekingsbevestiging heeft verzonden.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4 Boeking en betaling

Om een boeking te maken, neem je contact met ons op via de aangegeven kanalen. Een aanbetaling kan vereist zijn om je boeking te bevestigen. Het resterende bedrag dient te worden voldaan voor aankomst, zoals afgesproken. Indien het volledige verschuldigde bedrag niet aan The Lodges is betaald op de dag van aankomst, dan houden wij het recht voor om jou als recreant de toegang tot The Lodges te ontzeggen, onverminderd het recht van The Lodges op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen

De prijs voor de huur wordt overeengekomen op basis van de dan geldende tarieven. Mocht na deze overeenkomst sprake zijn van een lastenverzwaring die directe betrekking heeft op het vakantiehuis of de huurder, dan kunnen deze kosten aan je worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 6 Annulering

We begrijpen dat plannen kunnen veranderen en dat annuleringen soms onvermijdelijk zijn. The Lodges hanteert vriendelijke en flexibele annuleringsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je met gemoedsrust kunt boeken. Dit zijn onze annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering meer dan 60 dagen vóór de ingangsdatum van je verblijf is er geen annuleringsvergoeding verschuldigd. We begrijpen dat er soms onvoorziene omstandigheden kunnen zijn en we willen je de vrijheid geven om zonder kosten te annuleren als je plannen veranderen.

 • Bij annulering tussen 60 en 30 dagen vóór de ingangsdatum van je verblijf is een annuleringsvergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. We houden rekening met eventuele voorbereidingen en reserveringen die we hebben gemaakt voor je verblijf, maar we willen ook begrip tonen voor onverwachte omstandigheden.

 • Bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór de ingangsdatum van je verblijf is een annuleringsvergoeding van 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 7 dagen vóór de ingangsdatum van je verblijf is een annuleringsvergoeding van 100%  van de overeengekomen prijs verschuldigd. Dit is omdat we op korte termijn moeilijkheden kunnen ondervinden om het vakantiehuis opnieuw te verhuren en speciaal voor jou een plek hebben vrijgehouden.

We willen benadrukken dat we altijd ons best zullen doen om flexibel te zijn en begrip te tonen voor situaties die buiten jouw controle liggen. Neem alsjeblieft zo snel mogelijk contact met ons op bij een annulering, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

Artikel 7 Gebruik door derden

Van The Lodges mag alleen worden gebruikt door degene waarmee de huurovereenkomst is aangegaan. Gebruik door derden is niet toegestaan.

 

Artikel 8 Voortijdig vertrek van de recreant

Mocht je (onverhoopt) eerder vertrekken dan blijf je de volledige overeengekomen prijs voor het verblijf verschuldigd.

 

Artikel 9 Overmacht

In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals natuurrampen, brand, overstroming, stakingen, storingen in nutsvoorzieningen, of andere gebeurtenissen buiten onze controle, is The Lodges niet aansprakelijk voor enige vertragingen, annuleringen of wijzigingen in je verblijf. We zullen echter ons best doen om alternatieve oplossingen te vinden en je op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. The Lodges is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. The Lodges is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, ongeval, het verlies van persoonlijke eigendommen, diefstal of schade op haar terrein. 
 3. The Lodges is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht (zie overmacht).
 4. De recreant(en) en mederecreanten zijn jegens The Lodges hoofdelijk aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, en/of derde(n). Eventuele schade wordt op de recreant verhaald en dient per direct te worden vergoed, tenzij de recreanten kunnen aantonen dat de schade niet ontstaan is door schuld van de recreanten. 

We raden aan om een reisverzekering af te sluiten voor je verblijf.

 

Artikel 11 Onderhoud en aanleg

Recreant is verplicht om het vakantiehuis en de directe omgeving in gelijke staat te laten. Er mogen geen wijzigingen (ook geen tijdelijke zoals verplaatsen van meubels) worden aangebracht aan het interieur of exterieur. Het is dus ook niet toegestaan om wijzigingen in de tuin aan te brengen zoals graven, snoeien en kappen van bomen of struiken of enige andere vergelijkbare activiteit.

 

Artikel 12 Privacy

We respecteren je privacy en zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. We zullen je gegevens niet delen met derden zonder je toestemming, tenzij wettelijk verplicht.

 

Artikel 13 Huisregels

We hebben met veel liefde en zorg ons vakantiehuisje ontworpen en ingericht, en we hopen dat je het huisje met dezelfde liefde zult behandelen tijdens je verblijf. We hebben ons best gedaan om een gezellige en comfortabele omgeving te creëren waarin je kunt ontspannen en genieten. We vragen je vriendelijk om rekening te houden met ons huisje en de huisregels te volgen.

 1. Aankomst en vertrek: Op de dag van aankomst kun je vanaf 15:00 uur inchecken, tenzij we anders hebben afgesproken. De sleutel haal je op bij de receptie van Bospark de Vossenberg. Zij leggen je uit waar je verblijf van The Lodges staat. Op de dag van vertrek vragen we je vriendelijk om de accommodatie vóór 11:00 uur te verlaten. 

 2. Respect voor het vakantiehuis: We hopen dat je ervaart dat we ontzettend veel liefde in het vakantiehuis hebben gestopt! Het huis straalt veel warmte en eigenheid uit, dat komt onder andere door de mooie meubels en persoonlijke spullen. Je krijgt daardoor geen standaard verhuur-hufterproof inrichting en dat betekent dus ook dat het niet hufterproof is. Het huis is natuurlijk bedoeld om lekker in te leven, maar we willen je vragen om ons huis en de spullen met liefde te behandelen. Gaat er onverhoopt toch iets stuk of maak je schade, fijn als je dit even meldt zodat we het kunnen herstellen voor de volgende gasten en eventueel samen kunnen kijken naar een oplossing.

 3. Opmaken is aanvullen en gebruik op basis van vertrouwen: we hebben het makkelijk voor je gemaakt door wat basics als olijfolie, peper, zout, suiker, vaatwasblokje, wasmiddel etc. klaar te zetten. Mocht je iets opmaken is het heel fijn als je de moeite wilt nemen om dit weer eventjes aan te vullen zodat de andere gasten niet misgrijpen. Dankjewel alvast! We vertrouwen er op dat je niet meer neemt dan je nodig hebt en niet buitensporig gebruik maakt van de dingen die door ons beschikbaar zijn gesteld zoals de basics, maar ook de pellets voor de kachel, gas, (warm) water en elektriciteit. 
 4. Schoonmaken: bij aankomst is het vakantiehuis heerlijk schoongemaakt en voorzien van fris beddengoed en handdoeken. Bij vertrek willen we je vragen om het huis ook weer netjes achter te laten. Dat wil zeggen bezemschoon, vaatwasser uitgeruimd, vuilnis is uit het vakantiehuis verwijderd (i.v.m. ongedierte) en alle spullen staan op de plek zoals je deze bij aankomst hebt aangetroffen. Het is heel erg fijn als je het beddengoed wilt afhalen, bedankt alvast! Even de stopcontacten dubbelchecken op vergeten opladers kan nooit kwaad.
 5. Een feestje bouwen: Hoewel we dol zijn op gezelligheid, mogen er geen feesten worden gehouden/ georganiseerd in het vakantiehuis. 

 6. Roken: roken of vapen in en om het vakantiehuis is echt niet toegestaan. Zo voorkomen we dat het huis naar rook gaat ruiken en/of je de buren overlast bezorgt met sigarettenrook/ peuken. Gebruik van drugs in en om het vakantiehuis is ook verboden, net als openbaar dronkenschap. 
 7. Rusttijden: Om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan slapen en uitgerust kan genieten van de vakantie, vragen we je vriendelijk om tussen 23:00 en 08:00 uur stil te zijn. Na 23.00 uur kun je om deze reden ook niet met je auto het park oprijden, maar vragen we je even buiten het park te parkeren. 

 8. Specifieke doelgroepen: The Lodges is bedoeld voor verschillende gasten, maar we willen je laten weten dat we geen groepen jongeren, studenten, vrijgezellenfeesten en sportteams kunnen ontvangen. We hopen op je begrip hiervoor.

 9. Respect en overlast: We vragen je vriendelijk om het personeel en andere gasten van Bospark De Vossenberg te respecteren. Samen zorgen voor een fijne omgeving waarin iedereen kan genieten is het leukste. We verzoeken je ook om de persoonlijke eigendommen van anderen te respecteren en geen (geluids)overlast te veroorzaken. Houd er rekening mee dat je in de natuur zit, dus houd ook rekening met de rust voor de dieren. 
 10. Huisdieren: Huisdieren zijn helaas niet toegestaan op het gehele terrein van Bospark De Vossenberg en dus ook niet in The Lodges. We hopen op je begrip hiervoor.

 11. Afval scheiden: Bij de receptie is een milieustraat waar je papier apart kunt inleveren. Ook staan er containers voor restafval. 

 12. Elektrische auto's: Om eventuele schade te voorkomen en ervoor te zorgen dat de energievoorziening optimaal blijft, is het niet toegestaan om elektrische auto's op te laden via de stroomvoorziening van de accommodatie. Dit geeft ook een verhoogd risico op brand. 

 

Artikel 14 Wijzigingen

The Lodges behoud zich het rest voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Kijk voor de meest actuele versie altijd op de website van The Lodges.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

 

 

Dankjewel voor het doornemen van onze algemene voorwaarden. We hopen dat je een fantastisch verblijf zult hebben in ons vakantiehuisje en dat je mooie herinneringen zult creëren. Als je nog vragen hebt of iets wilt bespreken, neem dan gerust contact met ons op. We kijken ernaar uit om je te verwelkomen!